Община мъглиж - официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение на „Арсенал" АД за „Проектиране и изграждане на Инсталация производство на изделия със специално предназначение в Обек ПМ-2" в поземлен им с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр.Мъглиж

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?