Община мъглиж - официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение на „АРСЕНАЛ" АД за Монтиране на локални пречиствателни съоръжения (скрубери) за емисии от прах в работната среда в Обект 14 на Завод 4, Мъглиж, в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?