Община мъглиж - официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение на „АРСЕНАЛ" АД за Монтиране на локални пречиствателни съоръжения (скрубери) към ИУ №10.1 и №10.2 на байково отделение на механичен цех на Завод 4 в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?