Община мъглиж - официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение на „Арсенал" АД за „Проектиране и изграждане на „Инсталация за производство на Лепило 192 и разтворител за Лепило 192 с консумация на органични разтворители по-малко от ISO kg/h и/или 2000t/y в Обект ПМ - 3"

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?