Община мъглиж - официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение на „АРСЕНАЛ" АД за Проектиране u изграждане на склад за временно съхраняване на химически вещества и смеси към Инсталация Механичен цех в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр.Мъглиж

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?