Община мъглиж - официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение на "АРСЕНАЛ" АД за „Реконструкция и разширение на Обект 10" в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр.Мъглиж, община Мъглиж

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?