Община мъглиж - официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение на "АРСЕНАЛ" АД за "Въвеждане в експлоатация на водовземни съоръжения - ЕТК-1 и ЕТК-2 , за водоснабдяване на обект „Завод 4" в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр.Мъглиж, община Мъ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?