Община мъглиж - официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на масиви с насаждения от маслодайни рози и изграждане на система за капково напояване в имоти №№ 000180 и 063024 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?