Община мъглиж - официален сайт

Вътрешни правила, документи и протоколи

ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ СЕОС

Документи по ЗПКОНПИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО МЕХАНИЗМА НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТА ИМ ОТ НЕЗАКОННИ ФОРМИ НА ОБРАБОТВАНЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОТОРИЗИРАНИ С ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИ С ЛИЧНИ ДАННИ

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Сертификат SR EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008

Сертификат SR EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004

ПРАКТИЧЕСКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Процедура за пропускателния режим

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?