Община мъглиж - официален сайт

Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора"

     Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора"


Номер на поръчката: 01073-2018-0006

1. Решение № 880015 / Сканирано - 26.11.2018г.

2. Обявление № 880017 / Сканирано - 26.11.2018г.

3. Указания - 26.11.2018г.

4. Техническа спецификация - 26.11.2018г.

5. Образци - 26.11.2018г.

6. Проекто договор - 26.11.2018г.

7. ЕЕДОП - 26.11.2018г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?