Община мъглиж - официален сайт

Възстановяване или промяна на име

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 19а

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- акт за граждански брак - копие
- нотариално заверено заявление

Срок за изпълнение: 1 ден

Цена: 4 лв.

Място: Информационен център - Мъглиж

Срок на валидност: до промяна на данните

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?