Община мъглиж - официален сайт

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
• Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- съответния документ

Срок за изпълнение: 1 ден

Цена: 5 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Информационен център- Мъглиж

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?