Община мъглиж - официален сайт

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

На основание на:
Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: Безсрочно

Процедура по извършване на административната услуга:

Попълненият образец на искане за издаване на документ се подават лично или чрез упълномощено лице в община Мъглиж, служба "Местни данъци и такси". Главен експерт от МДТ извършва проверка.
Услугата се таксува и заплаща на касата на „МДТ”.
Следва проверка в информационната система за наличните данни за заявителя, след което, в рамките на сроковете за извършване на услугата се изготвя исканият документ.
Вътрешният ход продължава с полагане на специалния печат за заверки (правоъгълен печат) и подписване от Кмет на общината и /или упълномощено длъжностно лице.
Завереният документ заявителя получава от ЦУИГ - Община Мъглиж.

Цена: 3.00 лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?