Община мъглиж - официален сайт

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

На основание на:
Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни
Срок на валидност: Безсрочно
Цена: 3.00 лв.
Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?