Община мъглиж - официален сайт

Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

Формуляри

ИНФОРМАЦИЯ за реализиран брой нощувки в туристически обект
СПРАВКА за реализирани нощувки

Законно основание

чл. 49, ал. 2 от Закона за туризма (ЗТ)

Определение

Настоящата услуга цели да опише условията и реда за заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки.

Съгласно чл. 49, ал. 1 ЗТ, лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по гражданство на туриста.

Регистрите се заверяват ежемесечно от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, като по този начин се осъществява контрол върху лицата, извършващи хотелиерски услуги.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице (чл. 49, ал. 2 ЗТ). Заявител е лицето, което извършва хотелиерска услуга в категоризиран туристически обект - средство за подслон или място за настаняване.

II. Необходими документи

1. регистър на настанените туристи в туристическия обект;

2. справка с информация за броя на реализираните нощувки на настанените туристи за предходния месец;

3. копие на документ за внесена такса за заверяване на регистър за настанените туристи и за реализираните от тях нощувки.

III. Технологичен път на административната услуга

Регистърът се представя в Центъра за услуги и информация на гражданите, заверява се от оправомощено лице, полага се печат с дата на заверката. Заверява се веднага.

IV. Такси

За Заверка на регистъра не се изисква такса.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?