Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед за определяне на комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ по землища в Обшина Мъглиж

Дата на публикуване: