Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица Еделвайс от о.т.12-44-43-49 с приблизителна дължина

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица Еделвайс от о.т.12-44-43-49 с приблизителна дължина 215 м. в гр.Мъглиж”

 

АОП № 9092244 / сканирано

1. Обява - 09.09.2019г.

2. Указания - 09.09.2019г.

3. Образци - 09.09.2019г.

4. Проект на договор - 09.09.2019г.

5. КС - 09.09.2019г.

6. Техническа спецификация - 09.09.2019г.

7. Технически проект - 09.09.2019г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Дата на публикуване: