Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

 

 

АОП № 9091476 / сканирано

1. Обява - 15.08.2019г.

2. Документация - 15.08.2019г.

3. Проект на договор - 15.08.2019г.

4. Приложения - 15.08.2019г.

5. КС - 15.08.2019г.

6. Технически проект - 15.08.2019г.

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

АОП № 9091873

9. Информация за удължаване срока на обявата - 27.08.2019г.

10. Обява - 27.08.2019г.

11. Протокол - 19.09.2019г.

12. Договор с приложения - 15.10.2019 г.

Дата на публикуване: