Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“

АОП № 9092886 / сканирано

1. Обява / сканирано - 27.09.2019г.


2. Документация - Указания - 27.09.2019г.


3. Проект на договор - 27.09.2019г.


4. Образци (Приложения) - 27.09.2019г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

АОП № 9093241

5. Информация за удължаване - 09.10.2019г.

6. Обява - 09.10.2019г.

7. Протокол - 08.11.2019 г.

8. Договор с приложения - 18.11.2019г.

Дата на публикуване: