Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на ул.”Преображение” от о.т.

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на ул.”Преображение” от о.т.212 до о.т.206, с. Дъбово, община Мъглиж”


1. Обява - 14.10.2019г.
2. Указания - 14.10.2019г.
5. Образци - 14.10.2019г.
6. КС - 14.10.2019г.
 
8. Обява - 25.10.2019г.
10. Протокол - 08.11.2019г.
11. Договор - 12.11.2019г.
Дата на публикуване: