Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация на уличното платно за движение на ул. „Поп Харитон

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация на уличното платно за движение на ул. „Поп Харитон” от о.т. 1028 до о.т. 267, гр. Мъглиж, община Мъглиж”

1. Обява - 16.10.2019г.
2. Техническа спецификация - 16.10.2019г.
3. Технически проект - 16.10.2019г.
4. Оферта - 16.10.2019г.
5. Ценово предложение - 16.10.2019г.
6. КС - 16.10.2019г.
Дата на публикуване: