Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед на Областен управител за свикване на първо заседание на новоизбрания общински съвет Мъглиж

Дата на публикуване: