Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Покана за обществено обсъждане: Определяне такса битови отпадъци за 2020 годиита

  1. Покана за обществено обсъждане: Определяне такса битови отпадъци за 2020 годиита
  2. План-сметка за приходите от ТБО и разходите за дейност "Чистота" за 2020 г. на Община Мъглиж

Дата на публикуване: