Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне на актуалната прогнозна стойността към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка на контейнери за отпад

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне на актуалната прогнозна стойността към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка на контейнери за отпадъци за нуждите на община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на контейнер тип ракла 1.1 м3 (1100л.) - 130 бр., за нуждите на община Мъглиж.Обособена позиция №2: Доставка на контейнер тип ракла 660 л. - 50 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция №3: Доставка на контейнер за строителни отпадъци 4 м3 (открити) - 5 бр., за нуждите на община Мъглиж. Обособена позиция №4: Доставка на контейнер за битови отпадъци 4 м3 (с капаци) - 40 бр., за нуждите на община Мъглиж

1. Обява     -     13.01.2019г.
2. Оферта     -     13.01.2019г.
3. Ценово предложение     -     13.01.2019г.
4. Техническа спецификация об.п.1     -     13.01.2019г.
5. Техническа спецификация об.п.2     -     13.01.2019г.
6. Техническа спецификация об.п.3     -     13.01.2019г.
7. Техническа спецификация об.п.4     -     13.01.2019г.
8. Докладна - 05.03.2020г.

Дата на публикуване: