Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

   До ЮЛИЯНА БОЖАНОВА ФИЛИПОВА
   Гр. Стара Загора , ул. „ Свети Княз Борис“ № 70, ап. 7, ет. 3

   Моля явете се в 14 дневен срок в Общинска администрация гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32 за получаване на „АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ „ № 525-1 / 24.02.2020 г.
   В случай че не се явите до изтичането на 14-дневен срок от поставянето на съобщението, съответният акт ще се смята за редовно връчен.

   19.03.2020г.

Дата на публикуване: