Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед № РД-09-95 от 23.03.2020г. - въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Мъглиж

Дата на публикуване: