Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обучение СИК

До всички членове
на СИК - Община Мъглиж.

 

Уведомяваме всички членове на СИК, че обучението за изборите

за Европейски парламент от Република България на 25.05.2014г.

ще се проведе на 17.05.2014г. (събота) от 11:00ч. в голямата

зала на читалището в Мъглиж.

Дата на публикуване: