Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНА МЪГЛИЖ

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: