Рени Мариянова Малева

Заместник-кмет „Хуманитарни дейности, стопанска политика, евроинтеграция и общинска собственост“

04321 / 33-11
[email protected]
Площад “Трети март“ № 32
Илиян Георгиев Илиев

Заместник-кмет „Обществен ред, сигурност, инвестиционна политика и устройство на територията“

04321 / 33-16
[email protected]
Площад “Трети март“ № 32