Аптула Вейсал Аптула

Заместник-председател Общински Съвет

Мандат 2023г. – 2027г.