Мария Костова Костова

Заместник-председател Общински Съвет

Мандат 2019г. – 2023г.