1. Димитър Димитров

кмет на кметство

с. Ягода

п.к. 6167, ул. „Осми март“ № 23

тел: 04322/25-20
мобилен: 0887/768-772
e-mail: [email protected]
2. Денислава Неделчева

кмет на кметство

с. Юлиево

п.к. 6168

тел: 04339/22-60
мобилен: 0886/442-371
e-mail: [email protected]
3. Пламен Георгиев

кмет на кметство

с. Ветрен

п.к. 6175, пл. „Миньо Минчев“ № 2

тел: 04332/22-60
мобилен: 0889/492-196
e-mail: [email protected]
4. Генко Райчев

кмет на кметство

с. Зимница

п.к. 6177

тел: 04354/22-60
мобилен: 0878/583-885
e-mail: [email protected]
5. Милен Бакалов

кмет на кметство

с. Тулово

п.к. 6170, ул. „Роза“ № 37

тел: 04323/22-60
мобилен: 0886/442-372
e-mail: [email protected]
6. Даниела Иванова

кмет на кметство

с. Дъбово

п.к. 6178, ул. „Мир“ № 1А

тел: 04333/22-60
мобилен: 0886/893-506
e-mail: [email protected]
6. Дорка Белчева

кмет на кметство

с. Шаново

п.к. 6169

тел: 04344/22-60
мобилен: 0888/460-501
e-mail: [email protected]