1. Георги Иванов
кметски наместник
с. Радунци
п.к. 6185
тел: 04321/33-14
мобилен: 0889/201-116
e-mail: [email protected]
2. вакантна с. Борущица
п.к. 6187
тел: –
мобилен: –
e-mail: 
3. Георги Димов
кметски наместник
с. Селце
п.к. 6184
тел: –
мобилен: 0898/667-802
e-mail: