д-р Стефан Михайлов Христов

Председател Общински Съвет

Мандат 2019г. – 2023г.