Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове

26/09/2019
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена за управление на Община Мъглиж, чрез съществуващи съоръжения.