Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Административни услуги - МДТ

31/08/2017
Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси