Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Административни услуги - ТСУ

29/08/2017
Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)