Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Конкурси

02/08/2019
Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж
04/04/2017
Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж
23/01/2017
Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности, Евроинтеграция и общинска собственост”
21/12/2016
Община Мъглиж обявява конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности, Евроинтеграция и общинска собственост”
11/12/2014
Протокол от работата на жури, назначено със Заповед № РД-09-126#18 от 15.05.2014г. на Кмета на Община Мъглиж, за разглеждане, оценяване и класиране на конкурсните проекти, подадени за участие в Конкурс „Изработване на цялостен идеен проект и обемно -
11/12/2014
Заповед за класиране на участие в Конкурс: \"Изработване на цялостен идеен проект и обемно - пространствена концепция - изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, ситуиран върху терен с площ около 200 кв.м.,
11/12/2014
Протокол от обществено обсъждане във връзка с класираните конкурсни проекти в конкурс „Изработване на цялостен идеен проект и обемно - пространствена концепция - изработване на проект за изграждане на Мемориален паметник на опълченците от Мъглиж, сит