Община мъглиж - официален сайт

! Важно съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

     В изпълнение на НАРЕДБА НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. На 02, 03 и 04 май 2018 г. от 07.00 ч. до 10.00 ч., ще се проведе третиране на сливи с препарат „Децис” 100 ЕК, срещу вредител Листогризещи гесеници.
     Карантинен срок 7 дни, при доза 0,0125 мл/дка.
     2. Подлежащи на третиране са терени 49494.129.8.1, с площ 79,4 декара, находящи се в землището на гр. Мъглиж в местността “Бейкъра”, отстоящи от населеното място на 1,5 км.

Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Отговорно лице: Пламен Ряшев – 0878 200 975

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?