Община мъглиж - официален сайт

! Важно съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

     В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. На 11,12,13,14,15,16 май 2018г. от 08.00 ч. до 18.00 ч., ще се проведе третиране на маслодайна роза с препарат „Децис” 2,5 ЕК, карантинен срок 7 дни, при доза 40 мл/дка.
     2. Подлежащи на третиране са терени с площ 210 декара, находящи се в землището на гр. Мъглиж в местността “Мутафчийска чешма”, отстоящи от населеното място на 2 км. и отстояние от съседното селище Тулово на 3 км.

Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?