Община мъглиж - официален сайт

! Важно съобщение

     На основание Писмо № AП-07-54/ 23.05.2018г. на Областен управител на област Стара Загора, уведомяваме населението на Община Мъглиж, че съгласно месечния график на МОСВ, ще се извършат манипулации с облекчителните съоръжения на язовир Копринка, в периода от 09.00 часа до 16.00 часа на 29.05.2018г. В резултат на тези манипулации ще бъдат изпуснати в коритото на река Тунджа около 100 000 м3 вода. Тези количества ще бъдат значително по малко от разрешеното, тъй като водното ниво в момента е много ниско.

Община Мъглиж                    

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?