Община мъглиж - официален сайт

! Важно съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Уважаеми съграждани,

     Общинското ръководство на Община Мъглиж Ви уведомява, че от 08.04.2019 година ще започнат строително – ремонтни работи по улица ”Генерал Гурко”, свързани с подмяна на амортизираната водопреносна мрежа. В периода на тяхното изпълнение, движението по улицата ще бъде силно затруднено, поради затваряне за движение на отделни участъци от същата. Срокът за изпълнението на предвидените строително – ремонтни работи е четиридесет календарни дни.
     Предварително се извиняваме за неудобствата, които ще Ви бъдат причинени.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?