Община мъглиж - официален сайт

! Важно съобщение

С Ъ О Б Щ Е НИ Е


      На основание Заповед АП-07-3Д-10/14.03.19г. на Областния управител на област Стара Загора, във връзка с извършване на профилактика и проверка на сиренната система, разположена на територията на община Мъглиж, уведомяваме населението на община Мъглиж, с цел недопускане на стресови ситуации за деца, възрастни хора, болни и други групи от населението, че на 17.04.2019г. ще бъде задействана общинската сиренно-оповестителна система.
      В интерес на общата култура на информираност и самозащита при възникване на извънредни ситуации, криещи заплаха за здравето и живота на населението, се изисква адекватно поведение от страна на всички, чули сиренния вой, с разбиране и без излишна паника. Не е излишно и е препоръчително да споделим тази информация с близки и съседи


Община Мъглиж                            

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?