Община мъглиж - официален сайт

! Важно съобщение - смущения в сметосъбирането

     Уважаеми жители на Община Мъглиж, Поради настъпило пътнотранспортно произшествие на територията на Община Мъглиж с един от сметопочистващите камиони на фирма „Астон Сервиз„ ЕООД, отговорна за дейностите по сметопочистване и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, временно ще работи с едно пътнотранспортно средство, което би могло да затрудни редовния график по сметопочистване и сметоизвозване на ТБО.
     Общинска Администрация поднася своите извинения за причинените неудобства.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?