Община мъглиж - официален сайт

Административно съобщение

     Уведомяваме Ви, че Община Мъглиж не изисква удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП, както и в случаите, когато е компетентен орган за извършване на административна услуга, за която е необходим такъв документ. Община Мъглиж набавя тези документи по служебен път от органите по приходите (НАП, Агенция „Митници” и общините).

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?