Община мъглиж - официален сайт

АНКЕТА ОПР - 2014-2020г.

   Уважаеми госпожи и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на Общински план за развитие (ОПР) на община Мъглиж за периода 2014-2020г. Моля, запишете анкетата на вашият компютър и изпратете попълнено копи на e-mail: ob_maglizh@mail.bg

>>>Aнкета ОПР 2014-2020г.<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?