Община мъглиж - официален сайт

Дежурен служител 19.07 - 22.07.2019г.


ДЕЖУРЕН СЛУЖИТЕЛ ОТ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ:

ОТ 17.00 Ч. НА 19.07.2019 Г. (ПЕТЪК)
ДО 8.00 Ч. НА 22.07.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

ИНЖ. РАДКА ТРЕНДЕВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ УРХДЕИОС”

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ : 0879 634976

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?