Община мъглиж - официален сайт

Детско полицейско управление в Мъглиж

                                      За да има справедливост,
                                      за да има спокойни и усмихнати хора,
                                      за да различаваме доброто от злото,
                                      За да бъде нашият свят по-човечен,
                                      за да бъде нашият свят без риск,
                                      затова НИЕ днес сме тук!


     С тези думи на 19 май в 9 и 30 часа бе открита тържествено превантивната инициатива „Детско полицейско управление“ в Основно училище „Христо Ботев” в град Мъглиж. Участници са учениците от четвърти клас с класен ръководител Емилия Даскалова.
     Идеята на програмата „Детско полицейско управление” е децата, забавлявайки се, да получават знания и умения за:
            • опазване на своя живот и този на приятелите си;
            • справяне в трудни ситуации с различни предизвикателства в къщи, в училище, на улицата и в планината;
            • своите права и отговорности пред обществото;
            • работа в екип, уважение и толерантност към чуждото мнение и различните от тях.
     Заниманията ще се провеждат по предварително изготвен и утвърден от началника на РУ ”Полиция” директора на училището график в рамките на един астрономически час веднъж седмично и започват от първи октомври 2016 година.
     Радостин Кадиев – Инспектор детска педагогическа стая и ръководител на Детското полицейско управление представи целите на програмата, знанията и уменията, които децата ще придобият. Най-вълнуващия момент за новоприетите доброволци бе полагането на клетвата и връчването на знака на „Детското полицейско управление”.
     Всеки новоприет доброволец получи символите на Детското полицейско управление - значка и шапка с герба на инициативата.
     Гости на церемонията бяха зам.-кмета на Община Мъглиж г-жа Рени Малева и началника на Полицейски участък – Мъглиж г-н Пламен Иванов.
     г-жа Дияна Янева – помощник-директор на училището, поздрави децата и им пожела ползотворна работа, за да получат знания и опит, които да споделят със своите връстници и по забавен начин да се научат да опазват живота си, и този на приятелите си.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?