Община мъглиж - официален сайт

Дирекция Бюро по труда - Казанлък уведомява, че стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?