Община мъглиж - официален сайт

Мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В изпълнение на НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за  провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Общинска администрация Мъглиж Ви уведомява:

   1. На 13, 14, 15, 16, 17, 18 юни 2015 год. от 08.00 ч. до 20.00 ч., ще се проведе третиране на маслодайна роза с препарат „Децис” 2,5 ЕК, карантинен срок 7 дни, при доза 40 мл/дка.

   2. Подлежащи на третиране терени са в местност “Мутафчийска чешма”, площ 210 дка, отстоящи от населеното място на 5 км., отстояние от съседното селище на 5 км.

   Вземете мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?