Община мъглиж - официален сайт

Мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В изпълнение на НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Общинска администрация Мъглиж Ви уведомява:

   1. От 09 до 20 юни 2015 год. от 19.00 ч. до 23.00 ч., ще се проведе третиране на тютюн с препарат „Нуреле Д”, карантинен срок 28 дни, при доза 70 мл/дка и „Текамин макс”, карантинен срок 28 дни, при доза 200 мл/дка.

   2. Подлежащи на третиране терени са в местност “Беловец”, площ 120 дка, отстоящи от населеното място на 5 км., отстояние от съседното селище на 7 км. и местността „Пишмана” с площ 500 дка, отстоящи на 5 км. от населено място.

  Вземете мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?