Община мъглиж - официален сайт

Набират се приемни родители за Област Стара Загорапо Проект „Приеми ме 2015“

     Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ в страната. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.ИзпълнявасеотАгенциятазасоциалноподпомагане в партньорство с общините в Р България.Проект „Приеми ме 2015“ се развива на областно ниво, като от Област Стара Загора са включени общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж, Павел Баня и Раднево.
     Областният екип по приемна грижа набира кандидати за приемни родители от общините – партьори по Проекта. С приоритет са кандидатите, които искат да се грижат за дете, във възрастовата група 0 – 3 години. До четири месеца продължава проучването и оценката на възможностите на желаещите да предоставят социалната услуга „Приемна грижа“. Всички професионални приемни семейства са финансово обезпечени, в периода, в който полагат грижи за приемно дете.
     Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижана адрес:
     гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ 205
     гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25
     За контакти: Десислава Генчева – Началник на Областен екип по приемна грижа, тел. 0878/799373, 0878/799 239,042/681 479.
     51 са утвърдените професионални приемни семейства в Област Стара Загора. От тях 21 семейства са в Община Стара Загора, 14 в Община Казанлък, в Община Чирпан те са 11, в Община Мъглиж – 3 приемни семейства и по едно професионално приемно семейство има в Общините Павел Баня и Раднево.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?